صفحه اصلیمحصولاترزین های پلی استر غیر اشباعPAF-4000 (ارتو)

PAF-4000 (ارتو)

PAF-4000 (ارتو):

جهت ساخت قطعات سخت کامپوزیتی، قایقهای بزرگ و شناورها و کلیه قطعات سخت فیلر دار

بازگشت به بالا