صفحه اصلیمحصولاترزین های آلکیدیآلکید رزین های کوتاه روغنالکید AF–3610–X60

الکید AF–3610–X60

FAST DRYING SHORT SOYA ALKYD RESIN

AF – 3610 – X60

خواص و موارد مصرف:

AF-3610-X60 یک آلکید رزین کوتاه روغن برمبنای اسید چرب سویا درجه یک می باشد که هواخشک بوده و خشک شدن آن سریع می باشد. رنگ حاصل از آن دارای چسبندگی و سختی و دوام خوبی است. این رزین جهت ساخت رنگهای آلکیدی سریع خشک براق و لاکهای شفاف مصرف می شود و همچنین در رنگهای چکشی که نیاز به خشک شدن سریع دارند قابل استفاده می باشد، بطور کلی در رنگهای صنعتی پوشش ماشین آلات و رادیاتور و کابینت فلزی و غیره مصرف زیادی دارد.

 

مشخصات رزین:

درصد مواد جامد

 

طول روغن

حدود 30

نوع الکل مصرفی

گلیسیرین و پنتا تری تول

ارزش اسیدی

10-6

رنگ حداکثر(گاردنر)

5-3

حلال

زایلین و تولوئن

ویسکوزیته در  (استوک)

230-180

دانسیته

995

 

فرمول پایه، آستری سریع خشک فسفات روی:

15

Drier

380

AF-3610-X60

230

Xylene

120

AF-1082-M50

3

Anti Sk.Agent

20

Maleic Resin (72%)

2

Silicone

200

Petro Resin )70%)

 

 

30

AL Paste (Polytop 90)

Total 1000 kg

 

 

 

بازگشت به بالا