صفحه اصلیمحصولاترزین های آلکیدیآلکید رزین های بلند روغنالکید AF–1248–M60/70P

الکید AF–1248–M60/70P

 

 

 

 

LONG OIL SOYA-SUNFLOWER ALKYD RESIN

AF – 1248 – M60/70P

 

خواص و موارد مصرف:

AF-1248-M60/70P یک آلکید رزین بلند روغن اقتصادی بر مبنای اسید چرب سویا می باشد که دارای کیفیت خوبی از لحاظ براقیت و سرعت خشک شدن و سختی نهایی است. این زرین جهت ساخت رنگ های ساختمانی براق و نیم براق و آستری های چوب و فلز و همچنین لاکهای شفاف و رنگی مصرف می گردد. به دو صورت 60% جامد و 70 % جامد عرضه می گردد.

 

 

مشخصات رزین:

درصد مواد جامد

یا

طول روغن

حدود 59

نوع الکل مصرفی

گلیسیرین و پنتا اری تری تول

ارزش اسیدی

10-6

رنگ (گاردنر)

6-4

حلال

وایت اسپیریت

ویسکوزیته در  (استوک)

70-60 یا (600-400 برای 70%)

دانسیته

915 یا (945 برای 70%)

 

فرمول پایه، رنگ روغنی هواخشک سبز و براق:

9

Pb Drier

580

AF-1248-M70

7

Ca Drier

150

Ti O2

2

Co Drier

30

Bent.Paste (10%)

2

Anti Sk. Agent

5

Phthalocyanine blue

180

White Spirit

30

Benton Paste (10%)

Total 1000 kg

 

5

Disp.Agent

بازگشت به بالا