صفحه اصلیمحصولاترزین های آلکیدیآلکید رزین های کوتاه روغنالکید AF–4610–X60

الکید AF–4610–X60

ECONOMICAL FAST DRYING SHORT SOYA ALKYD RESIN

AF – 4610 – X60

خواص و موارد مصرف:

AF-4610-X60 یک آلکید رزین کوتاه روغن اقتصادی بر مبنای اسید سویا می باشد که هوا خشک بوده و زمان خشک شدن آن سریع می باشد. رنگ حاصل از آن دارای چسبندگی و سختی و مقاومت جوی و شیمیایی خوبی می باشد. این رزین جهت ساخت آستریها و رنگهای الوان هوا خشک که نیاز به خشک شدن سریع می باشد قابل استفاده است. بطور کلی در آستریها و رنگهای صنعتی الوان پوشش ماشین آلات و کابیت های فلزی و رنگهای چکشی الوان مصرف زیادی دارد.

 

مشخصات رزین:

درصد مواد جامد

 

طول روغن

حدود 30

نوع الکل مصرفی

گلیسیرین و پنتا تری تول

ارزش اسیدی

10-6

رنگ حداکثر(گاردنر)

7-5

حلال

زایلین و تولوئن

ویسکوزیته در  (استوک)

230-180

دانسیته

995

 

فرمول پایه، آستری سریع خشک فسفات روی:

12

Ca Drier

370

AF-4610-X60

3

Pb Drier

140

Red Iron Oxide

3

Anti Sk.Agent

80

Zinc Phoshate

200

Xylene

150

Tale (fine)

 

 

40

Benton Paste (10%)

 

 

2

Disp. Agent

Total 1000 kg

 

 

 

بازگشت به بالا