صفحه اصلیمحصولاترزین های آلکیدیآلکید رزین های کوتاه روغنالکید AF - 2570 - X60

الکید AF - 2570 - X60

Short Oil Coconut Alkyd Resin

خواص و موارد مصرف:

X60-2570 – AF  یک آلکید رزین کوتاه روغن بر پایه اسید چرب نارگیل می باشد که دارای انعطاف پذیری عالی و پایداری رنگ خوبی است. براقیت و پایداری نیز در این رزین خیلی خوب است . این رزین در رنگهای فوری نیترو و سلولزی به عنوان پلاستی سایزر مصرف می گردد.

همچنین در رنگهای کوره ای صنعتی با براقیت بالا و بدون زردگرایی همراه با رزین – 7320 – AF X60  ویا به تنهایی مصرف شود.

این رزین با رزین ها اوره – فرمالدئید و رزین های نیترو و سلولز سازگار می باشد.

مشخصات رزین:

درصد مواد جامد:                                   60+-1

طول روغن:                                        حدود 30

نوع الکل مصرفی:                                 گلیسرین

ارزش اسیدی:                                       10-6

رنگ (گاردنر):                                     2-4

حلال:                                                زایلین

وسکوزیته در 25   درجه (استوک)               60-45

دانسیته (M3  / KG  )                             1040

 

فرمول پایه ، لاک نیتر و سلولزی براق:

AF-2570-X60                            250                                      TOLUENE                               150

Nitro Cellulose (70%)              160                                      Xylene                                    100

D,O.P                                           10                                       N – Butanol                           15

MEK/MIBK                                 200                                      IPA                                          15

Butyl Acetate                            100                                                                       ------------------------

                                                                                                                                  Total 1000 Kg

بازگشت به بالا