صفحه اصلیمحصولاترزین های آلکیدیآلکید رزین های متوسط روغنالکید AF–1082–M50

الکید AF–1082–M50

LONG OIL SOYA-TUNG OIL ALKYD RESIN

AF – 1082 – M50

خواص و موارد مصرف:

AF-1082-M50 یک آلکید رزین متوسط روغن بر مبنای اسید چرب سویا و روغن تانگ و روغن بزرگ می باشد که دارای سرعت خشک شدن سطحی و عمقی و براقیت خوبی است. مقاومت خوبی نسبت به آب و مواد شوینده و بنزین دارد. سختی و انعطاف پذیری و مقاومت زردگرایی آن مناسب می باشد. این رزین جهت ساخت رنگهای اتومبیلی براق و لاکهای شفاف و رنگهای هواخشک صنعتی و کوره ای و همچنین آستریهای صنعتی بکار می رود. این رزین با رزینهای آمینو سازگار می باشد.

 

 

مشخصات رزین:

درصد مواد جامد

 

طول روغن

حدود 48

نوع روغن

اسید چرب سویا و روغن تانگ و بزرگ

نوع الکل مصرفی

پنتااری تری تول و گلیسیرین

ارزش اسیدی

10-6

رنگ (گاردنر)

6-4

حلال

وایت اسپیریت

ویسکوزیته در  (استوک)

120-90

دانسیته

920

 

فرمول پایه، آستری روغنی سفید ساختمانی:

18

Pb Drier

660

AF-1082-M50

10

Ca Drier

240

Ti O2

2

Co Drier

27

Benton Paste (10%)

5

B.Glycol

2

Disop. Agent

34

White Spirit

2

Benton Paste (10%)

Total 1000 kg

 

 

 

بازگشت به بالا