صفحه اصلیمحصولاترزین های آلکیدیآلکید رزین های کوتاه روغنالکید AF–2580– X60

الکید AF–2580– X60

SHORT OIL SOYA-COCONUT ALKYD RESIN

AF – 2580 – X60

خواص و موارد مصرف:

AF-2580-X60 یک رزین آلکیدی کوتاه روغن بر پایۀ اسید چرب سویا درجه یک و نارگیل بود که دارای کیفیت عالی از نظر چسبندگی و براقیت و پایداری براقیت و ثبات رنگ می باشد. این رزین نسبت به رزینهای مشابه نسبت به زردگرایی مقاومت خوبی داشته و در رنگهای کوره ای صنعتی با براقیت بالا و همچنین در رنگ های نیتروسلولزی مصرف می گردد. این رزین با رزینهای آمینو و نیتروسلولز سازگار می باشد.

 

مشخصات رزین:

درصد مواد جامد

 

طول روغن

حدود 30

نوع الکل مصرفی

گلیسیرین و پنتا تری تول

ارزش اسیدی

10-6

رنگ (گاردنر)

4-3

حلال

زایلین

ویسکوزیته در  (استوک)

70-55

دانسیته

1015

 

فرمول پایه، رنگ فوری سفید نیترسلولزی:

2

Normal Butanel

380

AF-2580-X60

100

Xylene

200

Ti O2

2

Anti Sk.Agent

1

Disp. Agent

 

 

300

Nitro cellulose (25%)

 

 

15

Benton Paste (10%)

Total 1000 kg

 

 

 

بازگشت به بالا