صفحه اصلیمحصولاترزین های پلی استر غیر اشباعPAf-2000 (ارتو)

PAF-2000 (ارتو)

برگه مشخصات رزین پلی استر غیراشباع (ارتو)

P.AF-2000

مشخصات فنی رزین

موارد مصرف رزین

درصد جامد             60 تا 65 %

پیشنهاد مصرف رزین: جهت ساخت انواع قطعات کامپوزیتی فیلر دارو تعمیرات آن و ساخت انواع ژلکدهای رنگی ساده و مواد فراوری سنگهای ساختمانی و ...

درصد استایرین          30 تا 40%

ارزش اسیدی استر           30 تا 34

ارزش اسیدی پلی استر             18 تا 22

ویسکوزیته فورد کاپ    4    65 تا 85 ثانیه

رنگ محصول             1 تا 3 گاردنر

کبالت 1% مصرفی         5% درصد

پراکسید مصرفی          2 درصد

* ژل تایم (تا ) 8 تا 16 دقیقه

* ماکزیمم دمای ژل     تا 140

* ماکزیمم زمان ژل     20 تا 30 دقیقه

** زمان نگهداری محصول6 تا 8 ماه

(در شرایط مناسب) از تاریخ تولید

* کلیه موارد اجرای ژل تایم در محیطی با دمای ثابت می باشد.

** شرایط مناسب نگهداری رزین، به دور از نور آفتاب در محل مسقف خنک با دمای حداقل و حداکثر  می باشد.

 

بازگشت به بالا