صفحه اصلیمحصولاترزین های پلی استر غیر اشباعPAF-2050 (ارتو)

PAF-2050 (ارتو)

PAF-2050 (ارتو):

جهت ساخت کلیه قطعات کامپوزیتی، مخازن، لوله های با مقاوت شیمیایی بالا (کاملاً ضد اسید وضد قلیا) و مقاوم به تغییر شکل در دماهای بالا، ساخت قابلهای پلی استر جهت مصرف در قالب گیری رزینهای ارتو

بازگشت به بالا