صفحه اصلیمحصولاترزین های آلکیدیآلکید رزین های کوتاه روغنالکید AF–8320–X60

الکید AF–8320–X60

ECONOMICAL SHORT SOYA ALKYD RESIN

AF – 8320 – X60

خواص و موارد مصرف:

AF-8320-X60 یک رزین آلکیدی کوتاه روغن اقتصادی بر مبنای روغن سویا می باشد که دارای کیفیت عالی از لحاظ چسبندگی و انعطاف پذیری و مقاومت شیمیایی بوده و رنگ حاصله در شرایط جوی دارای استحکام و دوام زیاد است. این رزین در ساخت آستری و رنگهای رویه کوره ای الوان مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی قابل مصرف است. رزین فوق با رزینهای آمینوسازگار می باشد.

 

مشخصات رزین:

درصد مواد جامد

 

طول روغن

حدود 38

نوع الکل مصرفی

گلیسیرین و پنتا تری تول

ارزش اسیدی

10-6

رنگ (گاردنر)

7/5

حلال

زایلین

ویسکوزیته در  (استوک)

90-70

دانسیته

990

 

فرمول پایه، رنگ کوره ایآبی براق مخصوص ماشین آلات صنعتی:

40

Solvesso 100

655

AF-8320-X60

5

Butyl Acetate

35

Ti O2

20

ISO Butanol

40

Phthalocyanine Blue

52

Xylene

15

Benton Paste (10%)

 

 

3

T.E.Amine

 

 

135

Melamine Resin (60%)

Total 1000 kg

 

 

 

بازگشت به بالا