صفحه اصلیمحصولاترزین های پلی استر غیر اشباعPAF-2021 (ارتو)

PAF-2021 (ارتو)

برگه مشخصات رزین پلی استر غیراشباع (ارتو)

P.AF-2021

مشخصات فنی رزین

موارد مصرف رزین

درصد جامد              60 تا 65%

جهت مصارف عمومی از قبیل ساخت و تعمیر مخازن فایبر گلاس شیمیایی اطاقهای پیش ساخته (انواع کیوسکها) بدنه خودروها و قایق های سبک، ورقهای نورگیر ساده و موج دار لوله های صنعتی فایبرگلاس و کلیه قطعات کامپوزیتی و تعمیرات آنها

درصد استایرین          35 تا 40%

ارزش اسیدی استر           30 تا 34

ارزش اسیدی پلی استر           18 تا 22

ویسکوزیته فورد کاپ 4      65 تا 85 ثانیه

رنگ محصول          1 تا 3 گاردنر

کبالت 1% مصرفی         5% درصد

پراکسید مصرفی          2 درصد

* ژل تایم (تا ) 8 تا 16 دقیقه

* ماکزیمم دمای ژل     تا 140

* ماکزیمم زمان ژل     20 تا 30 دقیقه

** زمان نگهداری محصول 6 تا 8 ماه

(در شرایط مناسب) از تاریخ تولید

حداقل دمای تحمل خمش      

ماکزیمم درصد انبساط کلی          5/0%

جرم ویژه                          kg/cm3 22/1-20/1

مقاومت ضرب         ه kg/m2 10-6

سختی بارکول                 45-40

بازگشت به بالا