صفحه اصلیمحصولاترزین های آلکیدیآلکید رزین های بلند روغنالکید AF–1248–M60

الکید AF–1248–M60

 LONG OIL SOYA-SUNFLOWER ALKYD RESIN

AF – 1248 – M60

خواص و موارد مصرف:

AF-1248-M60 یک آلکید رزین بلند روغن بر مبنای اسید چرب سویا و آفتابگردان می باشد که دارای کیفیت خوبی از لحاظ سرعت خشک شدن و سختی و براقیت است. مقاومت مناسبی در مقابل رطوبت محیط دارد. این رزین جهت ساخت انواع رنگها ساختمانی براق و لاکهای براق و شفاف و همچنین رنگهای رویه سطوح چوبی و فلزی مصرف می گردد.

 

مشخصات رزین:

درصد مواد جامد

 

طول روغن

حدود 60

نوع الکل مصرفی

گلیسیرین و پنتااری تری تول

ارزش اسیدی

10-6

رنگ (گاردنر)

5-3

حلال

وایت اسپیریت

ویسکوزیته در  (استوک)

70-55

دانسیته

915

 

فرمول پایه، رنگ روغنی سفید براق:

11

Pb Drier

575

AF-1248-M60

10

Ca Drier

295

Ti O2

3

Co Drier

25

Bent.Paste (10%)

3

Anti Sk. Agent

3

Disp.Agent

Total 1000 kg

 

75

White spirit

بازگشت به بالا